kiểm tra tài khoản mobiphone trả sau

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần,. Về minh bạch hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay vốn. Riêng đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, Thông tư.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày