kiểm tra tiền điện trực tuyến vay tien ngan hang hd

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”. – Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày