von te

Bà Quýt đã đi đòi sổ đỏ cho ngôi nhà của gia đình mình suốt một năm. Theo HĐXX, việc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày