ô tô honda

Hình thức vay mua nhà trả góp phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, chỉ. cần xem xét thêm để đảm bảo thu nhập của bạn đủ trả nợ đúng hạn.. Lãi suất vay mua nhà 20 năm của BIDV được tính trên dư nợ giảm dần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày