tai hdsentinel

Tôi bị thất lạc sổ Bảo hiểm xã hội trong quá trình chuyển nhà.. trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn. không liên tục thì sẽ được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày