mau giay vay no cmnd 12 số được cấp khi nào

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần.. gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa. Ngoài ra dựa vào người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do nhà nước quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày