vay tieu thuong vpbank

Khách hàng đi vay tín chấp 200 triệu trong 2 năm - 5 năm và trả góp cả gốc. Lãi suất vay tiêu dùng tín chấp tùy thuộc vào từng gói, từng ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày