xe máy giá từ 30 triệu trở xuống

CHO VAY TÍN CHẤP CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC Bạn là cán bộ công nhân viên chức công tác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày