mua đất bình chánh

Tham gia Facebook để kết nối với Váy Đầm Hàng Hiệu và những người khác bạn có thể biết..... Từng học tại Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội · Buông Tay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày