luong tieu bang bao nhieu tuoi

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (136 bài); Slide0 · Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng. Dương Đức Minh · Slide0 Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày