cách ứng tiền vina 30k

Bên cạnh việc dựng vợ, gả chồng, chọn nghề nghiêp thì Xây nhà là một trong việc quan trọng của đời người. Nhưng xây nhà như thế nào cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày