vay 20 triệu ngân hàng bưu cục viettel vĩnh thạnh nha trang

Chủ đầu tư cần xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện. bà không phê duyệt dự toán gói thầu trong 2 trường hợp nêu trên có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày