hoat hinh nhat huu hoa thuong

Tra cứu thông thông tin công ty Công ty CP đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam (Vietnambankers), danh sách tin tuyển dụng mới nhất từ Công ty CP đào tạo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày