vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng - vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng: heri mat chi nho

Lời bài hát Bâng Khuâng Chiều Nội Trú - Nguyễn Trung Cang - Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai ngày nào tao ngộ Chiều nội trú bâng khuâng như đôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày