mobi ung tien - mobi ung tien: thủ tục mua xe máy cũ cùng tỉnh

Nơi làm thủ tục cấp CMND, lệ phí cấp CMND, thời gian trả CMND: 4.1.. Công dân được nhận lại Chứng minh nhân dân khi chấp hành xong quyết định xử lý vi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày