số bưu điện củ chi tra cứu thông tin thanh toán fecredit - tra cứu thông tin thanh toán fecredit:

Game Vui Bác Sĩ Cho Bé – Chăm Sóc Những Con Vật Dễ Thương Trong Rừng Đăng ký kênh :

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày