vay cầm cố sổ tiết kiệm online vpbank

Chuyển đến Vay thế chấp sổ hồng là gì? - Vay thế chấp sổ hồng là hình thức cho vay thế chấp mà khách hàng dùng chính sổ hồng của mình để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày