cho vay tiền gấp tại hà nội

0. Kỹ thuật máy tính tiếng anh là: computer technology. Answered 4 years ago. Rossy. Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày