giải ngân hà tiếng anh gọi là gì

CHỢ ONLINE TUYÊN QUANG has 6387 members. CHỢ MUA BÁN ONLINE TUYÊN QUANG.. Buy and Sell Group.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày