mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế

Cùng tìm hiểu xem Can Chi là gì, được sử dụng như thế nào trong tử. Can: Số cuối cùng trong năm sinh âm lịch của bạn chính là hàng can.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày