fpt shop đà nẵng tuyển dụng 2018

Báo Đời sống & Tiêu dùng thông báo Tuyển phóng viên, truyền. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Bạn đọc và Doanh nghiệp, phòng 408, Tòa nhà 46.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày