cửa hàng giao dịch viettel từ liêm hà nội

Bạn được yêu cầu phải đăng ký sổ KT3, vậy sổ KT 3 là gì và đăng ký ra. không phải là nơi mình sinh ra và đăng ký hộ khẩu thường trú( KT1).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày