tin ap thap - tin ap thap:

Cách tính tiền điện trên hóa đơn trong kỳ thay đổi giá. -, Quyết định. Thông tư 16/2014/TT-BCT- Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/06/2014.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày