buu dien vnpt tay ninh

Chứng minh phân số (2n+3)/(4n+8) tối giản với mọi số tự nhiên nChứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n a)\(\dfrac{n+1}{2n+3}\).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày