các thủ tục vay vốn ngân hàng

Biểu phí, điều kiện và hồ sơ vay mua nhà. Từ đủ 18 tuổi và không quá 70 tuổi khi đáo hạn khoản vay. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày