tin the gioi 24h qua

Bạn có thể nạp thẻ bằng cách truy cập vào địa chỉ web: , từ máy IPad hoặc truy cập Internet qua địa chỉ trên vào phần nạp tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày