huong dan dang ky goi noi mang viettel - huong dan dang ky goi noi mang viettel:

tại Điện máy XANH 309 Lương Ngọc Quyến, Tp.Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày