bảng tính toán móng băng bằng excel

Các chuyên gia pháp lý nhận định, việc chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn bán lúa non, thu tiền đặt cọc trái quy định, “găm” dự án tại ngân hàng…...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày