toi lam gia giay to con dau

Đã được cấp CMND 9 số nhưng bị mất và không thuộc đối tượng tạm thời. Đơn đề nghị (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của. Theo đó, công dân có hộ khẩu thường trú tại 16 tỉnh, thành phố đã triển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày