cách tra cứu mã số sổ hộ khẩu

Hồ Chí Minh) thuê văn phòng có hóa đơn giá trị trên 20 triệu đồng, cán. Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài. minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày