số cmnd giả

Hệ thống siêu thị Điện máy XANH hân hoan giới thiệu thành viên mới tại TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai sẽ được khai trương vào ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày