tiêu lệnh chữa cháy

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động và tùy theo từng trường hợp người. Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH.. Từ ngày 01/10: Thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày