mua oto trả góp cần những gì

Chuyển đến Vay tín chấp theo lương là gì? - Ngân hàng chỉ dựa vào uy tín của cá nhân hoặc. yêu cầu người vay vốn chứng minh được mức lương và công việc hiện tại của mình.. Cho nên có người được vay nhiều, có người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày