gói trả sau 150k của viettel

Lần đầu tiên Quý khách tạo file bảng kê. Các trường thông tin trong file bảng kê mẫu (Chú ý: Thông tin nhập vào bảng kê là tiếng việt không dấu). M: trường bắt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày