bản tin tài chính vtv1 ngày 20/11

Trang chủ » Ngân hàng điện tử » VCB-eTour. VCB-eTour là dịch vụ thanh toán phí du lịch trực tuyến hiện đại và tiện lợi cho phép khách. quốc tế cho phép khách hàng lựa chọn hình thức nhận mật khẩu từng lần qua điện thoại di động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày