tiền số đẹp ngay tot xau trong thang 3/2019

Bạn đang muốn vay vốn ở ngân hàng Agribank nhưng chưa biết phải chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì?. Sổ hộ khẩu ở nơi Agribank hỗ trợ.. Khi đáp ứng điều kiện trên, bạn cần chuẩn bị những thủ tục sau để tiến hành vay nhanh chóng và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày