vai ngang là vai như thế nào vina vay tiền

Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đơn dự thầu, vui lòng.. Khi muốn đăng ký tham gia vào việc thầu xây dựng thì bắt buộc sau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày