tư vấn tín dụng tuyển nhân viên

[Karaoke] Đoãn Khúc Lam Giang HD. Nguyễn Tấn Lực. Loading.. HCM (Chân Cầu Nguyễn Văn Cừ Quận 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày