tiên tri vũ trụ trần dần mượn tiền gấp o my

Thông số kỹ thuật Máy trộn bê tông tự hành 12 bao lắp động cơ ô tô 4 máy. Hãng sản xuất: Hòa Phát. Cầu trộn ô tô: 9 tấn. Cầu chạy: 3 .5 tấn. Đường kính thùng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày