các hình thức cho vay trung dài hạn

Mua bán xe cũ trã góp.hộ khẩu tỉnh vẫn dc mua xe.. Cữa hàng luôn cung cấp cho quý khách các dòng sản phẫm của các hãng HONDA,YAMAHA,SUZUKY,SYM một số dòng xe... Hỗ trợ trã góp qua ngân hàng TRÃ TRƯỚC- 30% giá trị xe

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày