minh hiểu khê tập 16 tiền india

[MẤT DẤU] Tập 20 cut - Đây chỉ là hạnh phúc thoáng qua của Kobe và Yan. TVB Anywhere Việt Nam. Phim TVB lồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày