vay tài chính home credit

Em nghe nói khi ngồi làm việc nếu hóp bụng thường xuyên cũng sẽ giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả. Xin chuyên gia tư vấn là nếu áp dụng phương pháp này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày