chuyện chúng mình ngọc sơn

Bài viết nãy sẽ review về Tiêu Nang Đà giúp bạn hiểu chi tiết về sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ ở đâu, của công ty nào sản xuất? Tiêu nang đà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày