mẫu sổ theo dõi lương

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng,. Với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp: Tiền trợ cấp thất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày