muon vay tien fe credit

Tề Nhạc lắc đầu, nói: - Cảm ơn anh, Giải Trĩ đại ca, tôi nghĩ, tôi sẽ trở thành Kỳ Lân hợp cách. Hiện tại, tôi muốn nhờ anh chỉ điểm phương pháp tu luyện chính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày