mat tien danh con gi

Trang chủ » Vay tiền chỉ cần chứng minh thư và hộ khẩu photo. (Qua bảng lương, Hộ kinh doanh, hóa đơn điện nước, số dư tài khoản ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày