hotline điện máy xanh tphcm

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử. Các hình thức thanh toán tiền điện.. điện tại bất kỳ quầy thu của các Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam".

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày