hồ sơ vay vốn home credit

Kiên Giang nằm tận cùng phía tây nam của Việt Nam, là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, trong lãnh thổ bao gồm đất liền và hải đảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày