tuyển dụng fe credit tại cần thơ

Vay tín chấp là hình thức vay không có tài sản thế chấp.. khoảng thời gian duyệt vay và lãi suất sẽ càng thấp cùng với hạn mức cao hơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày