tìm tiếng việt

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên.. các quy định và thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty vận tải hàng hóa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày